((هـرگز کسـانى را که در راه خـدا کشته شـده‏ اند مـرده مپنـدار بلکه زنـده‏ اند و نـزد پروردگارشـان روزی داده می شـوند.))”سوره آل عمران ۱۶۹” دیدار رئیس سازمان آتش نشانی، فرمانده بسیج ادارات و تنی چند از آتش نشانان بیرجند با خانواده شهیدین ترابی به مناسبت گرامیداشت روز آتش نشانی و ایمنی

عصر روز ۶ مهر ۱۴۰۰ رئیس سازمان آتش نشانی بهمراه فرمانده بسیج ادارات و  تنی چند از آتش نشانان به پاسداشت زحمات و جان فشانی های شهدای

مشاهده خبر

حادثه واژگونی چرثقیل

۲۹ شهریور1400حادثه واژگونی چرثقیل در خیابان بعثت ۱۴ که با توجه به نشت شدید گازوئیل توسط تیم عملیاتی ایستگاه سجاد امداد رسانی و از بروز

مشاهده خبر