((هـرگز کسـانى را که در راه خـدا کشته شـده‏ اند مـرده مپنـدار بلکه زنـده‏ اند و نـزد پروردگارشـان روزی داده می شـوند.))”سوره آل عمران ۱۶۹” دیدار رئیس سازمان آتش نشانی، فرمانده بسیج ادارات و تنی چند از آتش نشانان بیرجند با خانواده شهیدین ترابی به مناسبت گرامیداشت روز آتش نشانی و ایمنی

عصر روز ۶ مهر ۱۴۰۰ رئیس سازمان آتش نشانی بهمراه فرمانده بسیج ادارات و  تنی چند از آتش نشانان به پاسداشت زحمات و جان فشانی های شهدای

مشاهده خبر