دیدارشهردار و جمعی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر با آقای غنی یکی از شهرداران سابق شهر بیرجند


در ملاقات شهردار و جمعی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر با آقای غنی ازشهرداران سابق بیرجند که عصر روز گذشته ۷ بهمن انجام شد شهردار و جمعی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر حضور داشتند.
آقای غنی طی سالهای ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴ شهردار بیرجند بوده است. وی در این دیدار به بیان خاطرات و تجربیات مدیریتی خویش پرداختند.
گفتنیست منزل آقای غنی در روز 5 بهمن دچار حریق شد که با تلاش آتش نشانان این حریق مهار و آقای غنی و همسرشان که داخل منزل بودند نجات یافتند.