دو مصدوم در حادثه واژگونی خودرو ال۹۰

چهارشنبه ۳۱ شهریور
رهاسازی دو مصدوم در حادثه واژگونی خودرو ال۹۰ در بلوار پیامبر اعظم توسط تیم عملیاتی ایستگاه ۵ آتش نشانی (معصومیه) انجام شد.