غرق شدن نوجوان ۱۳ ساله در استخر آب

شنبه ۱۷ آبان ۹۹

ظهر امروز طی تماس تلفنی مادر نوجوان با ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی مبنی بر غرق شدن پسرش در استخر واقع در سجادشهر خیابان سنبل  تیم امدادی سازمان آتشنشانی از ایستگاه سجاد شهر به محل حادثه اعزام شدند

 بدن بی جان پسر ۱۳ ساله که از صبح دیروز مفقود شده بود پس از ساعتها تلاش خانواده و پلیس  برای پیداکردنش،ظهر امروز در حوالی محل کار پدرش ودر یک استخر آب پیدا شد

به گفته خانواده این شخص که از اتباع خارجه نیز بوده است ،وی با قصد جمع آوری کارتن وضایعاتی که روی سطح آب بوده است به داخل استخر افتاده و غرق شده است

تیم آتشنشانی پس از تحویل جسد  به پزشک قانونی و ایمن کردن محل با کشیدن نوار خطر به عملیات خود پایان دادند