آتش سوزی در انبار کاه روستای بجد

تشسوزی در انبار کاه
یک انبار کاه در مجتمع دامداری واقع در روستای بجد از توابع شهرستان بیرجند دچار حریق شد و در آتش سوخت.
ساعت ۱۰:۳۴ صبح امروز ۳۰ شهریور حریق یک انبار کاه در مجتمع دامداری واقع در روستای بجد به مرکز فرماندهی آتش نشانی بیرجند اعلام شد.
پس از اعلام حریق،همزمان ۲ تیم عملیاتی از ایستگاه های سجاد شهر و مهرشهر به محل اعزام شدند که با توجه به وسعت حریق ۴ تیم پشتیبانی نیز اعزام شدند.
گفتنیست باتوجه به گذشت حدود ۶ ساعت از شروع آتشسوزی همچنان عملیات اطفاء حریق ادامه دارد، و طبق بررسی های اولیه علت حریق عدم رعایت نکات ایمنی و جوشکاری در محل انبار اعلام شده است.