چهارشنبه 1 تیر

فوت کارگر حدودا ۴۰ ساله بعلت سقوط در چاله آسانسور ساعت ۱۲ و ۲۳ دقیقه امروز با اعلام خبر سقوط کارگر در کانال آسانسور ساختمان

مشاهده خبر