واژگونی مینی بوس در کیلومتر ۸ محور بیرجند-خوسف

سه شنبه ۴ آبان ۷ مصدوم در حادثه واژگونی مینی بوس

ساعت ۶:۳۹ صبح امروز پس از اعلام این حادثه دو تیم آتشنشانی از ایستگاه ۵ (معصومیه)و ایستگاه شهرک صنعتی به محل حادثه واقع در کیلومتر ۸ محور بیرجند-خوسف اعزام شدند تیم های عملیاتی پس از ایمن سازی محل ،مصدومین را رهاسازی و جهت انجام اقدامات درمانی تحویل عوامل اورژانس دادند.