((هـرگز کسـانى را که در راه خـدا کشته شـده‏ اند مـرده مپنـدار بلکه زنـده‏ اند و نـزد پروردگارشـان روزی داده می شـوند.))”سوره آل عمران ۱۶۹” دیدار رئیس سازمان آتش نشانی، فرمانده بسیج ادارات و تنی چند از آتش نشانان بیرجند با خانواده شهیدین ترابی به مناسبت گرامیداشت روز آتش نشانی و ایمنی

عصر روز ۶ مهر ۱۴۰۰ رئیس سازمان آتش نشانی بهمراه فرمانده بسیج ادارات و  تنی چند از آتش نشانان به پاسداشت زحمات و جان فشانی های شهدای آتش نشان وبه مناسبت گرامیداشت ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی با حضور در منزل خانواده شهیدین ترابی؛ یاد و خاطر این دو شهید گرانقدر را گرامی داشتند.
شهید آتش نشان سعید ترابی  ۱۹خرداد ۱۳۹۸، در حال انجام وظیفه حین غواصی در سد گیوک بیرجند دچار حادثه گشته و دعوت حق را لبیک گفت و میهمان برادر شهیدش شد.
شهید ترابی در سن ۲۷ سالگی به شهادت رسید ویک دختر ۴ ساله از او به یادگار مانده است.