نقص در سیستم ترمز کامیونت حادثه آفرید.

چهارشنبه ۱۲ آذر ساعت ۱۵:۴۵ عصر چهارشنبه با اعلام حادثه برخورد کامیونت با دیوار و واژگون شدن آن روی خودرو پراید ، دو تیم عملیاتی از ایستگاههای شش و یک به محل حادثه اعزام شدند.

آتشنشانان به محض رسیدن به محل حادثه  باقطع برق خودرو ها و ایمن  کردن محل ، با استفاده از ابزار های  نجات اقدام به قطع بدنه خودرو و سپس رهاسازی راننده تاکسی و سرنشین آن  کردند.

در این حادثه راننده کامیونت که از مسیر بلوار شهید ناصری به سمت جنوب در حال حرکت بوده متوجه نداشتن ترمز میشود که با تغییر مسیر ناگهانی به سمت خیابان شهید قرنی و برخورد با دیوار پادگان ۰۴ روی خودروی پراید واژگون میشود.

در این حادثه  راننده هر دو خودرو و سرنشین خودرو پراید مصدوم ،که با تلاش بموقع آتش نشانان،رهاسازی و جهت انجام مراحل درمان توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.