مانور مقابله با گاز های سمی در آستانه هفته پدافند غیر عامل

درآستانه هفته پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۰ و در راستای دستورالعمل اجرایی نکوداشت این هفته که از هشتم آبان شروع میشود، طی هماهنگی صورت گرفته با مدیریت سردخانه مواد غذایی، مانور مقابله با گاز های شیمیایی توسط تیم CBRNE سازمان آتش نشانی بیرجند برگزار شد .

در این مانور که با حضور ،رئیس ایستگاه ها و جمعی از فرماندهان ایستگاهها برگزارشد،ابتدا بازدیدی جهت آشنایی نیروهای عملیاتی با محیط و سالن های سردخانه شکل گرفت .در ادامه با نشت وانتشار گاز آمونیاک در سالن موتورخانه،مانور مقابله با گاز شیمیایی توسط تیم CBRNE شروع و آتش نشانان پس از پوشیدن لباس های مخصوص وارد محیط شده و با بررسی های لازم و پیدا کردن محل نشت اقدام به بستن شیرها کرده و عملیات تهویه توسط تیم پشتیبان انجام شد