عدم رعایت نکات ایمنی منجر به حریق در واحد تجاری نقاشی اتومبیل شد

پنجشنبه ۱۳ آذر

 حدود ساعت ۵ بامداد امروز طی تماس تلفنی شهروند با سامانه ۱۲۵  فرماندهی سازمان آتشنشانی بیرجند مبنی بر آتشسوزی در خیابان کارگران،آتشنشانان ایستگاه شماره ۴ به محل حادثه اعزام شدند.

آتشنشانان به محض رسیدن، پس از باز کردن درب واحد تجاری  اقدام به اطفا حریق کردند .

در این حادثه و جود دو خودرو پارک شده و ۳ عدد پیک نیک و همچنین مقادیر زیاد قوطی های رنگ خودرو و تینر،باعث ایجاد حجم زیاد شعله های آتش شده بود که تیم عملیاتی حاضر در محل در حداقل زمان ممکن آن را اطفا کردند .

خوشبختانه  این حادثه خسارت جانی نداشت.