سرخط اخبار

یکشنبه ۶ بهمن ۹۹: انحراف و سقوط به پرتگاه و نهایتاً واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو۴۰۵ در جاده بند امیر شاه متأسفانه منجر به فوت یک نفر و مصدوم شدن چهار نفر دیگر از سرنشینان گردید.

در ساعت ۱۰:۴۵ یکشنبه ۶ بهمن ۹۹ واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو۴۰۵ و محبوس شدن سرنشینان در خودرو به مرکز 125 ستاد فرماندهی آتش‌نشانی

ادامه مطلب
قبل
بعد

آخرین اخبار

یکشنبه ۶ بهمن ۹۹: انحراف و سقوط به پرتگاه و نهایتاً واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو۴۰۵ در جاده بند امیر شاه متأسفانه منجر به فوت یک نفر و مصدوم شدن چهار نفر دیگر از سرنشینان گردید.

در ساعت ۱۰:۴۵ یکشنبه ۶ بهمن ۹۹ واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو۴۰۵ و محبوس شدن سرنشینان در خودرو به مرکز 125 ستاد فرماندهی آتش‌نشانی

ادامه مطلب »

ایستگاه های عملیاتی

سایت های مرتبط

آمار حریق و حوادث

امروز

تعداد حریق

.

تعداد حادثه

.

تعداد نجات یافتگان

.

تعداد مصدومین

.

تعداد متوفیان

.

تعداد عملیات های سازمان:‌ ۵۰۰

گزاش سال ۱۳۹۹

تعداد حریق

۱۰۰

تعداد حادثه

۱۰۰

تعداد نجات یافتگان

۱۰۰

تعداد مصدومین

۱۰۰

تعداد متوفیان

۱۰۰

تعداد عملیات های سازمان:‌ ۵۰۰